Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 5. ervna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. ervna10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, jejich rodiče, sourozence, syna a snachu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za dobrodince
Pondl6. ervna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za týrané a zneužívané děti (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
ter7. ervna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. Za zdenu Černochovou, manžela Jana, Josefa Vlka, manželku Růženu, syna Jiřího, Josefa Matyáše, sostatní zemřelé příbuzné a duše v očistci (P. Pikhart)
Steda8. ervna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za těžce nemocného člověka (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
tvrtek9. ervna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za návrat k pravé víře celého národa (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
Ptek10. ervna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Anežku Radilovou (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ - koncert
19:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. NOC KOSTELŮ - duchovní slovo, koncerty, výstava klenotů asi do 21.00 hodin
Sobota11. ervnasv. Barnabáše, Apoštola
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Rajchlovou (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Václava a Annu Kysilkovy a všechny jejich sourozence
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. ervna11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Annu Kladivovy a syna s rodinou
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla a za rodinu Javůrkovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celé rodiny (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob