Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 12. června 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. června11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Annu Kladivovy a syna s rodinou
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla a za rodinu Javůrkovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celé rodiny (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí13. červnasv. Antonína z Padovy
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
Úterý14. června
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na úmysl dárce (P. Pikhart) - NEKONÁ SE
Středa15. červnaSvátek sv. Víta, mučedníka
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
Čtvrtek16. června
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
Pátek17. června
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dary Ducha svatého a dar víry pro celou rodinu
Sobota18. června
11:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy křest Mikuláš Marek
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky poděkování za dar života
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Evu Iliziovou rodiče z obou stran
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Esnerovu, Labuťovu, Krátkovu, Františka Kroutila a celý rod

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2016
všeobecný:
Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
misijní:
Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.
národní:
Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby