Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 10. ervence 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. ervence15. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (Mons. Josef Kajnek)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter12. ervence
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistick ob
Sobota16. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodinu a rodinu Zemanovu
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. ervence16. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob