Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 24. ervence 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. ervence17. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, syna Josefa a rodinu Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter26. ervencesv. Jáchyma a Anny
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Pikhart)
Sobota30. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. ervence18. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + křest Eliáš Forman
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Novákovou, Annu Babičkovou, jejich manžele Františka a Antonína, rodiče, sourozence, děti a vnuka
11:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice POUTNÍ eucharistická oběť (P. Pikhart)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)