Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 31. ervence 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. ervence18. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + křest Eliáš Forman
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Novákovou, Annu Babičkovou, jejich manžele Františka a Antonína, rodiče, sourozence, děti a vnuka
11:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice POUTNÍ eucharistická oběť (P. Pikhart)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
ter2. srpna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
tvrtek4. srpnasv. Jana Marie z Vianneye
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (Mgr. Pavel Jäger)
Sobota6. srpnaSvátek Proměnění Páně
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Stajnerovu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (Mgr. Pavel Jäger)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny: Kličkovu a Římovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob