Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 14. srpna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. POUTNÍ eucharistická oběť (Mgr. Pavel Jäger)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny: Moravečkovu a Daňkovu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota20. srpnasv. Bernarda
10:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč poutní eucharistická oběť první po více než 30 letech
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Zdenku Vančurovou, manžela Antonína, jejich rodiče a sourozence
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)