Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 11. z 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter13. zsv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu a Josefa Sobotkovi a jejich rodiče a sourozence
Steda14. zSvátek Povýšení svatého kříže
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny Loukotovu, Němcovu a Roseckých
Ptek16. zsv. Ludmily
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé členy rodiny Kamarádovy
Sobota17. z
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za živé i zemřelé návštěvníky bohoslužeb ve zdejším kostele a duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i zemřelé členy rodiny Vebrovy a Musilovy a Marii Polcovou
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob