Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 25. z 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodiny Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za všechny do odpočívají na zdejším hřbitově
Steda28. zSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky Poutní slavnost
Ptek30. zsv. Jeronýma
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Dubišara, snachu a zetě
Sobota1. jnasv. Terezie
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Franka Z. Nováka, jeho rodiče Františka a Annu
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. jna27. neděle v mezidobí
Modlitba sv. růžence Potěhy, Bratčice, Horky, Licoměřice 30 minut před bohoslužbou
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za úspěšnou operaci
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, syna Vácslava snachu Marii
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob