Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 9. jna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. jna28. neděle v mezidobí
Modlitba sv. růžence Potěhy, Bratčice, Horky, Licoměřice 30 minut před bohoslužbou
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl + křest Martin Josef Stolín a Matěj Martin Ulrych
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška, Václava Semeráda a jejich rodiče
Steda12. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Ptek14. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota15. jnasv. Terezie od Ježiše
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice z rodinu Horálkovu a manžele Liškovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob