Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 16. jna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice z rodinu Horálkovu a manžele Liškovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda19. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i + z rodiny Vévodovy
Ptek21. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Sitařovu a celý rod
Sobota22. jna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Špatkovu a celý rod
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. jna30. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za tatínka Josefa Dolejše a za rodinu Tomáškovou, Kořínkovou, Rokosovou a Dolejšovou