Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 30. jna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. jna31. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter1. listopaduSlavnost Všech svatých
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl - nekoná se
Steda2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé - nekoná se
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé - nekoná se
Ptek4. listopadusv. Karla Boromejského
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé (P. Minář)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Josefa a Květuši Kneřovy a syny Jiřího a Milana
Sobota5. listopadu
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé na zdejším hřbitově
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodinu a rodinu Zemanovu
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy a dcery Janu a Miloslavu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za dobrodince