Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 6. listopadu 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy a dcery Janu a Miloslavu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za dobrodince
ter8. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za maminku Marii a ty, kdo o ni pečují
Steda9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka a Rudolfa Rykýře
Ptek11. listopadusv. Martina
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého
Sobota12. listopadusv. Josafata
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a rodinu Železných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob