Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 20. listopadu 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
Steda23. listopaduSlavnost sv. Klementa I.
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a přátele
Ptek25. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děti a mládež
Sobota26. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za biskupy a kněze zvláště staré a nemocné
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle27. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Caisovu a Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT Latinsko-americká hudba - Taymit - zpěv (Kuba), Stefano - piano (Brazílie) s výstavou betlémů a vánočních ozdob