Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. listopadu 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle27. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Caisovu a Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT Latinsko-americká hudba - Taymit - zpěv (Kuba), Stefano - piano (Brazílie) s výstavou betlémů a vánočních ozdob
Steda30. listopadusv. Ondřeje
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Ptek2. prosince
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota3. prosincesv. Františka Xaverského
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT Double Guitars Band – Jazz&Swing s výstavou betlémů a vánočních ozdob
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za živé i zemřelé návštěvníky bohoslužeb ve zdejším kostele a duše v očistci
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle4. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Novačkovu,Mikešovu a Aloise Saidla.S prosbou o zdravi a Boži požehnani pro cele rodiny
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl