Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 4. prosince 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle4. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Novačkovu,Mikešovu a Aloise Saidla.S prosbou o zdravi a Boži požehnani pro cele rodiny
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
ter6. prosincesv. Mikuláš
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za staré a nemocné
tvrtek8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota10. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Evu Fišerovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka s výstavou betlémů a vánočních ozdob