Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 11. prosince 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Evu Fišerovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka s výstavou betlémů a vánočních ozdob
ter13. prosincesv. Lucie
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
Steda14. prosincesv. Jana od Kříže
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Ptek16. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota17. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice KONCERT Rybova Česká mše vánoční
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle18. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl