Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 1. ledna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dar života
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
ter3. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu Novákovou roz. Daňkovou, její rodiče a sourozence
Ptek6. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota7. ledna
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé rodiče, členy rodin a příbuzných návštěvníků bohoslužeb ve Zbyslavi a duše v očistci, zejména pak za ty, kteří jsou nejdále svého vysvobození - nekoná se
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
Nedle8. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného, jeho bratra a rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob