Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 22. ledna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle22. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Císařovu, Čechovu a Ronovských
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek27. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Sitařovu
Sobota28. lednasv. Tomáše Akvinského
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vévodovu
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle29. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii a Zdenka Marouskovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl