Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 29. ledna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle29. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii a Zdenka Marouskovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
ter31. lednasv. Jana Boska
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek3. norasv. Blažeje
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za tatínka
Sobota4. nora
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé rodiče, členy rodin a příbuzných návštěvníků bohoslužeb ve Zbyslavi a duše v očistci, zejména pak za ty, kteří jsou nejdále svého vysvobození.
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za farníky
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle5. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocných rodiny Rakašovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob