Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 5. nora 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle5. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocných rodiny Rakašovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek10. norasv. Scholastiky, panny
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Pikhartovu a celý rod
Sobota11. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle12. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl