Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 26. nora 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle26. nora8. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho rodiče, rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Pondl27. nora
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb rozloučení Marie Kostelecká, *1930
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda1. beznaPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a příbuzné
tvrtek2. bezna
13:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Miloslava Kombercová (Mgr. Bohuslav Stařík)
Ptek3. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. zádušní mše svatá za P. Josefa Mokrého
Sobota4. bezna
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za ty, kteří odpočívají na hřbitovech ve Zbyslavi, Semtěši, v Dolních Bučicích, ve Vrdech, Vinici i okolních hřbitovech a za všechny duše v očistci. Za všechny zemřelé kněze, kteří působili v této farnosti.
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle5. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Čechovu a Rychnovských
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob