Farnost Žleby
Dnes: Středa, 2. postní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
16.2.2024Farn inFormace
- 5. bezna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle5. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Čechovu a Rychnovských
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek10. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota11. bezna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle12. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Hudíka a celou rodinu