Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 26. bezna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle26. bezna4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Ptek31. bezna
13:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Marie Merunková, *1923
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poděkování za 70 let života a Boží pomoc a ochranu do dalších let
Sobota1. dubna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za všechny zemřelé návštěvníky bohoslužeb z kostela ve Zbyslavi, Bílém Podolí, Starkoči a v Dolních Bučicích. Jejich rodiče, příbuzné a všechny duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle2. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Marouskovy a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob