Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 2. dubna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle2. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Marouskovy a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter4. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl (Mgr. I. Havlíček)
Ptek7. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota8. dubna
14:00 hod. kostel Sv. kříže Ronov nad D. pohřeb Marie Miláčková, *1930
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle9. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)