Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 9. dubna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle9. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------Svatý týden--------------------------------------
Steda12. dubnaStředa Svatého týdne
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Celonárodní čtení Bible (P. Minář)
tvrtek13. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka poslední Večeře Páně - za rodiče Kneřovy a bratry Jiřího a Milana
Ptek14. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
15:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka Umučení Páně
Sobota15. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby vigilie Zmrtvýchvstání Páně
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle16. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Květuši Kneřovy a bratry Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob