Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 30. dubna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle30. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Sobota6. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle7. kvtna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Kneřovy a bratry Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Poutní eucharistická oběť za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Čechovu a Mikešovu