Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 7. kvtna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle7. kvtna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Kneřovy a bratry Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Poutní eucharistická oběť za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Čechovu a Mikešovu
Ptek12. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota13. kvtna
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť (Mgr. B. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle14. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob