Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 14. kvtna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle14. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek19. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžela Viléma Mariska a dceru Alžbětu Prchalovou
Sobota20. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za farníky
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle21. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Na poděkování za 60. let života
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu. jejich rodiče a sourozence a syna Vácslava, trvalého jáhna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)