Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 21. kvtna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle21. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Na poděkování za 60. let života
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu. jejich rodiče a sourozence a syna Vácslava, trvalého jáhna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Ptek26. kvtnasv. Filipa Neriho
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Jan Žanda, *1929
Sobota27. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za pátera Františka Skřivánka a rodiče
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle28. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob