Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 28. kvtna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle28. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek2. ervna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za nemocné
Sobota3. ervnasv. Karla Lwangy
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za maminku
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle4. ervnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za kněze a duchovní povolání
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)