Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023







Farní inFormace
- 4. června 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle4. červnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za kněze a duchovní povolání
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Pátek9. června
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ - koncert
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu Kneřovou a dcery Kristýnu a Janu a jejich rodiny
Sobota10. června
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní eucharistická oběť (Mgr. Ivan Havlíček)
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
10:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav FARNÍ POUŤ: Slavná poutní eucharistická oběť za přítomné poutníky, jejich rodiče, příbuzné a všechny duše v očistc
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Zeznámení s prací spolku Za záchranu kostela ve Zbyslav(p. Kropáček),, seznámení s financováním a získáváním peněz na opravy (p. Šléglová - zaměstnankyně biskupství HK) a komentovaná prohlídka kostela (členové spolku) asi do 11:45 hodin

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2017
všeobecný:
Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.
misijní:
Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem – ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, zejména ty, které v poslední době postihly nevinné obyvatelstvo v Londýně. Modleme se za oběti a příbuzné.
národní:
Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby