Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 4. ervna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle4. ervnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za kněze a duchovní povolání
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Ptek9. ervna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ - koncert
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu Kneřovou a dcery Kristýnu a Janu a jejich rodiny
Sobota10. ervna
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní eucharistická oběť (Mgr. Ivan Havlíček)
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
10:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav FARNÍ POUŤ: Slavná poutní eucharistická oběť za přítomné poutníky, jejich rodiče, příbuzné a všechny duše v očistc
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Zeznámení s prací spolku Za záchranu kostela ve Zbyslav(p. Kropáček),, seznámení s financováním a získáváním peněz na opravy (p. Šléglová - zaměstnankyně biskupství HK) a komentovaná prohlídka kostela (členové spolku) asi do 11:45 hodin