Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 11. ervna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
10:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav FARNÍ POUŤ: Slavná poutní eucharistická oběť za přítomné poutníky, jejich rodiče, příbuzné a všechny duše v očistc
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Zeznámení s prací spolku Za záchranu kostela ve Zbyslav(p. Kropáček),, seznámení s financováním a získáváním peněz na opravy (p. Šléglová - zaměstnankyně biskupství HK) a komentovaná prohlídka kostela (členové spolku) asi do 11:45 hodin
Ptek16. ervna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota17. ervna
12:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice EKUMENCKÁ BOHOSLUŽBA A ŽEHNÁNÍ PRAPORU (oslavy 760 let obce)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice POUTNÍ za rodiny: Daňkovu a Hniličkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)