Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 25. ervna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------12. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. ervna12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
tvrtek29. ervnaSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl nekoná se pro nemoc
Sobota1. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. ervence13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)