Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 2. ervence 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. ervence13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)
Steda5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zachování kulturních tradic našeho národa
Sobota8. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu Kneřovou a dcery Kristýnu a Janu a jejich rodiny
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Chleborádovu a Kuperovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob