Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 9. ervence 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu Kneřovou a dcery Kristýnu a Janu a jejich rodiny
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Chleborádovu a Kuperovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Sobota15. ervencesv. Bonaventury
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za všechny onkologické pacienty, jejich rodiče a ošetřující zdravotnický personál. Za jejich uzdravení, posilu, Boží požehnání, přímluvu a ochranu P. Marie
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Svatavu a Josefa Veselých, jejich děti Hanu, Zdeňka a Mirka, rodinu Vágnerovu a Němcovu
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)