Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 13. srpna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Antonína a Zdeňku Vančurovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Ptek18. srpna
18:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč poutní eucharistická oběť za osadníky
Sobota19. srpna
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Magdu Hanzlovou a celou rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob