Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 20. srpna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Magdu Hanzlovou a celou rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Sobota26. srpna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní eucharistická oběť za tatínka Josefa Dolejše a za rodinu Tomáškovou, Kořínkovou, Rokosovou a Dolejšovou z Okřesanče