Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 27. srpna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní eucharistická oběť za tatínka Josefa Dolejše a za rodinu Tomáškovou, Kořínkovou, Rokosovou a Dolejšovou z Okřesanče
Sobota2. z
15:45 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav hřbitov - uložení urny do hrobu
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za maminku Marii Machovou a babicku Marii Zacharovou - nekoná se - kostel nepoužitelný
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Bezděkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Ing. Jana Pernera + křest Petr Václav Kavánek
11:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní eucharistická oběť