Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 3. z 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Bezděkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Ing. Jana Pernera + křest Petr Václav Kavánek
11:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní eucharistická oběť
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Slavnost posvěcení kostela za farníky (Mgr. Petr Tobek)