Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 10. z 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Slavnost posvěcení kostela za farníky (Mgr. Petr Tobek)
Ptek15. zPanny Marie Bolestné
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota16. zsv. Ludmily
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za manžela Viléma Mariska a dceru Alžbětu Prchalovou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob