Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 17. z 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za manžela Viléma Mariska a dceru Alžbětu Prchalovou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek22. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota23. zsv. Pia z Pietrelciny
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní eucharistická oběť - po ní krátký kulturní program
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodiče a rodinu Zemanovu
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Poutní za rodiny Dvořákovu a Volencovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)