Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 8. jna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za tatínka Josefa Dolejše, rodinu Dolejšovu, Rokosovu, Kořínkovu a Tomáškovu
Ptek13. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře, Květuši Kneřovou a syny Jiřího a Milana
Sobota14. jna
11:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb Vlastimil Rambousek, *1932
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Václava Dubišara, Helenku, Mišku a Karla
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu, Hrníčkovu, Semerádovu, Vágnerovu a Jiřího Matouška
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Semerádovu, Horálkovu a Liškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob