Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 15. jna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu, Hrníčkovu, Semerádovu, Vágnerovu a Jiřího Matouška
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Semerádovu, Horálkovu a Liškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek20. jna
14:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Ludmila Syrová, *1922 (Mgr. Ivan Havlíček)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče z obou stran
Sobota21. jna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za uzdravení
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Benešovu, Ehrenbegrerovu a Paščenkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)