Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. jna 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, Jaroslavu a Jiřího Duškovy, rodinu Arientovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda1. listopaduSlavnost Všech svatých
13:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pohřeb František Koudela, *1931, s uložením v Zehubech
tvrtek2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
Ptek3. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny příbuzné
Sobota4. listopadusv. Karla Boromejského
14:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka, jeho ženu a Rudolfa Rykýře
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)