Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 5. listopadu 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka, jeho ženu a Rudolfa Rykýře
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Ptek10. listopadusv. Lva Velikého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota11. listopadusv. Martina
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i + členy rodiny Vebrovy, Musilovy, Hniličkovy a Jirákovy
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Caisovu a Annu Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob