Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. listopadu 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Caisovu a Annu Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda15. listopadu
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Marie Spilková, *1924
Ptek17. listopadusv. Alžběty Uherské
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za tatínka a jeho rodiče
Sobota18. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za maminku a příbuzné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)