Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 3. prosince 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle3. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Ptek8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 hod. fara Žleby na dobrý úmysl
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle10. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)