Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 10. prosince 2017 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle10. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)
Steda13. prosincesv. Lucie
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření
Ptek15. prosince
18:00 hod. fara Žleby na dobrý úmysl
Sobota16. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Adventní koncert - Akordeonový soubor Pohoda
17:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč Adventní kosncert - ZUŠ Band Little Čáslav
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky Adventní koncert s koledami, Petr Minář, Kavánkovi
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle17. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Pipka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť