Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 2. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
4.12.2022Farní inFormace
- 7. ledna 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle7. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče z obou stran a syny Františka a Bohuslava
----------------------------------1. týden v mezidobí-----------------------------------
Pátek12. ledna
18:00 hod. fara Žleby za rodinu Vévodovu a rodiče
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle14. ledna2. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2018
všeobecný:
misijní:
národní:
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2022 Farnost Žleby