Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 14. ledna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle14. ledna2. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Ptek19. ledna
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle21. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Václava Horky Za syna Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a rodinu Holovu